Logo Najwyższej Izby Kontroli

Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego NIK

2012-02-14 13:19:00

 

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017, poz. 729) uprzejmie informuję, że Najwyższa Izba Kontroli posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce administracji publicznej niżej wymienione zbędne składniki majątku ruchomego:

Lp.

Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego

Numer seryjny

Rok produkcji

Stan techniczny

1

Kopiarko-Drukarka OCE VP 2110 

236401916

2006

Urządzenie sprawne

Wnioski o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego, spełniające wymagania określone w 38 ust. 4 w/w rozporządzenia, należy przesłać w formie elektronicznej do dnia 26.06.2019 roku na adres: bgo@nik.gov.pl

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowych rzeczowych składników majątku ruchomego udziela Pan Błoński Paweł, tel.: (22) 45-12-204

Wygenerowano: 2019-06-25 04:38:37