Logo Najwyższej Izby Kontroli

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2017 roku

2018-06-25 11:05:42

W 2017 roku Najwyższa Izba Kontroli nie otrzymała żadnej petycji, która spełniałaby wymogi ustawy o petycjach oraz mieściła się w kompetencjach NIK.

Wygenerowano: 2019-11-18 12:46:15