Logo Najwyższej Izby Kontroli

Przekazane/darowane zbędne składniki majątku ruchomego

2018-06-06 11:41:38

Informacja o przekazanych darowiznach składników rzeczowych jednostkom, które mieszczą się w kategorii podmiotów wymienionych w § 38 ust.1 oraz w § 39 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października  2019 r. w sprawie szczegółowego  sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r poz. 2004 ), którym można przekazać lub darować zbędne składniki majątku ruchomego.

NAZWA INSTYTUCJI

RODZAJ SKŁADNIKA RZECZOWEGO

Szkoła Podstawowa nr 264 w Warszawie

sprzęt komputerowy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie

sprzęt komputerowy

Stowarzyszenie „Arka Nadziei” w Kielcach

sprzęt komputerowy

meble biurowe

Akademia Innowacji Społecznych w Bieganowie

sprzęt komputerowy

meble biurowe

Mazowiecki Oddział Okręgowy w Warszawie

Polski Czerwony Krzyż

sprzęt komputerowy

meble biurowe

Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych w Jabłonnej

sprzęt komputerowy

meble biurowe

Mrągowski Stowarzyszenie Wspierania Rodzin  w Morągu

Sprzęt komputerowy

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

sprzęt komputerowy

meble biurowe

Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie

sprzęt komputerowy

Zespół Szkół Publicznych w Mostach

sprzęt komputerowy

Szkoła Podstawowa nr 3 w Goleniowie

sprzęt komputerowy

Wygenerowano: 2021-01-24 06:43:11