Logo Najwyższej Izby Kontroli

Przekazane/darowane zbędne składniki majątku ruchomego

2018-06-06 11:41:38

Informacja o przekazanych/ darowiznach składników rzeczowych jednostkom, które mieszczą się w kategorii podmiotów wymienionych w § 38 ust.1 oraz w § 39 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego  sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r poz. 729), którym można przekazać lub darować zbędne składniki majątku ruchomego.

NAZWA INSTYTUCJI

RODZAJ SKŁADNIKA RZECZOWEGO

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

meble

 

Komenda Powiatowa Policji w Starych Babicach

sprzęt komputerowy

meble

Zespół Szkół nr 2 w Żyrardowie

sprzęt komputerowy

meble

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotykowy KARAN w Radomiu

meble

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawa

sprzęt komputerowy

meble

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie

sprzęt komputerowy

 

Miasto Milanówek

sprzęt drukarski

 

Zespół Szkół Mundurowo - Technicznych

W Ostrowie

sprzęt komputerowy

 

Szkoła Podstawowa w Turzym Polu

sprzęt komputerowy

 

Urząd Gminy Brzozów

sprzęt komputerowy

Rzecznik Praw Pacjenta

sprzęt komputerowy

Wygenerowano: 2019-08-23 10:39:36