Logo Najwyższej Izby Kontroli

Przekazane/darowane zbędne składniki majątku ruchomego

2018-06-06 11:41:38

Informacja o darowiznach składnikach rzeczowych jednostkom, które mieszczą się w kategorii podmiotów wymienionych w § 38 ust. 1 oraz w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r poz. 729), którym można przekazać lub darować zbędne składniki majątku ruchomego.

NAZWA INSTYTUCJI

RODZAJ SKŁADNIKA RZECZOWEGO

Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Św. Ludwiki w Poznaniu

sprzęt komputerowy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

sprzęt komputerowy

Szkoła Podstawowa nr 68 w Poznaniu

sprzęt komputerowy

meble

 

Wygenerowano: 2020-09-20 11:59:56