Logo Najwyższej Izby Kontroli

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2016 roku

2017-06-22 13:37:11

W 2016 roku Najwyższa Izba Kontroli nie otrzymała żadnej petycji, która spełniałaby wymogi ustawy o petycjach oraz mieściła się w kompetencjach NIK.

Wygenerowano: 2019-10-20 12:56:50