Logo Najwyższej Izby Kontroli

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2015 roku

2016-06-30 11:59:47

W 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli nie otrzymała żadnej petycji, która spełniałaby wymogi ustawy o petycjach oraz mieściła się w kompetencjach Izby.

Wygenerowano: 2019-10-20 01:01:31