Logo Najwyższej Izby Kontroli

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia stołówki pracowniczej w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie

2019-02-20 07:13:00

Najwyższa Izba Kontroli ogłasza konkurs na najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia stołówki pracowniczej w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie, przy ul. Filtrowej 57.

Miejsce składania ofert:
Sekretariat w Biurze Gospodarczym, Najwyższa Izba Kontroli ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa.

Termin składania ofert:
26 marca 2019 r. do godz. 12.00.

Termin otwarcia ofert:
26 marca 2019 r. o godz. 12.30.

Wygenerowano: 2019-03-26 09:40:51