Logo Najwyższej Izby Kontroli

Informacja o dofinansowaniu przez WFOŚiGW inwestycji NIK w Kielcach

2015-12-23 15:19:20

W czwartym kwartale 2015 roku Delegatura NIK w Kielcach przeprowadziła termomodernizację swojej siedziby w Kielcach, przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4. Wymieniona została elewacja, docieplono ściany, wymieniono okna oraz zagospodarowano przylegający teren.  Koszt całej inwestycji w kwocie 1,5 mln złotych został sfinansowany przez wszystkich właścicieli budynku. Z budżetu NIK wydano na ten cel 270 tys. zł.

Kielecka Delegatura jako pierwsza w kraju uzyskała dofinansowanie zewnętrzne. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach otrzymała na termomodernizację 76 832 zł.

Strona internetowa WFOŚiGW w Kielcach (www.wfos.com.pl)

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Wygenerowano: 2021-04-11 12:32:08